umoya

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SiSwati
[hlela]

Libito[hlela]

umoya (bunyenti imimoya)

  1. Yintfo lenganambala letungeta umhlaba lesiyiphefumulayo.
  2. Mphefumulo wemuntfu lewenta umuntfu aphile.

Kuhumusha[hlela]