umhwebi

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SiSwati
[hlela]

Libito[hlela]

umhwebi (bunyenti bahwebi)

  1. Muntfu losebenta ngemnotfo.
  2. Muntfu lotsengisa tintfo tsite.

Kuhumusha[hlela]