nyakatfo

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SiSwati
[hlela]

SiSwati: nyakatfo

Libito[hlela]

nyakatfo

  1. Kuma lokume esandleni sekuncele uma ubuke empumalanga.
    Babe uyotingela tinyamatane ngasenyakatfo yesiganga.

Magama lafanayo[hlela]

Nyakatfo - Nyakatfo Koloni ngalokuphelele.

Kuhumusha[hlela]

  • English: north