lihlombe

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SiSwati
[hlela]

Libito[hlela]

lihlombe (bunyenti mahlombe)

  1. Sitfo semtimba lesibambe tandla kanye nentsamo.
  2. Sento sekushayela tandla sento nobe inkhulumo tsite.

Kuhumusha[hlela]