libhontjisi

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SiSwati
[hlela]

SiSwati: libhontjisi

CDC limabean.jpg

Libito[hlela]

libhontjisi (bunyenti mabhontjisi)

  1. Imbewu lenkhulu ledliwako lengaphansi kwetinhlobo tetihlahla lekutsiwa yi Fabaceae.
  2. Sitfo semtimba sesifazane lesitfolaka ngasesitfweni sangasese sabadzadze.

sibonelo : libhontjisi liyakhukhumala uma libhekiwe.

Kuhumusha[hlela]

  • English: bean, clitoris