inkhukhu

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SiSwati
[hlela]

Libito[hlela]

inkhukhu (bunyenti tinkhukhu)

  1. Luhlobo lwenyoni lolufuywako njengesilwane sasekhaya lesiphindze sikhicite emacandza

Kuhumusha[hlela]