hlela

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SiSwati
[hlela]

SiSwati: hlela

Libito[hlela]

  1. Kulungisa intfo tsite kuze ibe njengoba uhlose ibe ngayo.
    Babe uhlela libhuku lelisontfo lemanazaretha.
    Gogo uhlela umbhila.

Magama lafanayo[hlela]

lungisa

Kuhumusha[hlela]