🜨

From Wiktionary

Tilwimi temhlaba tonkhe

🜨
🜨

Luphawu[hlela]

  1. umhlaba
  2. (tinkhanyeti) luphawu lwemhlaba, lweplanethi yetfu
  3. (i-alchemy) lokutfomba lalitfusi (verdigris)

Bona[hlela]

[1, 2]:

Tibonelo[hlela]

[2]: M🜨, R🜨

Letifananako[hlela]

Timphawu teplanethi
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·