kubili

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SiSwati
[hlela]

SiSwati: kubili

  • Inchazelo: Ligama lelicha lutfo lolukhulu ngakukunye kuna kunye kantsi loluncane ngakunye kuna kutsatfu.  • English: two